Våra mjölkleverantörer

Med hänsyn till naturen och omsorg mot djuren


Våra mjölkleverantörer finns i Gästrikland, norra Uppland och Dalarna (se kartan nedan). De arbetar aktivt med att mjölken ska produceras med största möjliga hänsyn till naturen och med den bästa omsorgen mot djuren.

Alla som levererar mjölk till mejeriet ska genomföra Sveriges Bönders Miljöhusesyn varje år. Det är en sammanställning av lagar, förordningar och föreskrifter som berör produktionen. Leverantörerna gör en åtgärdsplan med sina förbättringsmöjligheter. Dessutom får alla gårdar ett kontrollbesök minst vart tredje år. Då följs punkterna i miljöhusesynen upp och alla övriga punkter som Gefleortens ställer krav på i sitt eget gårdsprogram. Det är punkter som ska garantera: Säkra livsmedel, god djuromsorg, miljöansvar.

 

Ekologiska mjölkproducenter


19 av Gefleortens sjuttiotalet aktiva gårdar producerar Krav godkänd mjölk till mejeriet i Gävle. 
Från ekogårdarna vägs drygt 7000 ton mjölk in varje år vilket motsvarar ca; 15% av mejeriets totala invägning. 

Intransport från gård till mejeriet sker med ordinarie mjölkbil i ett eget ”fack” för den ekologiska mjölken. Ekomjölken förpackas före all annan mjölk i mejeriet för att särhållning av produkterna ska kunna ske. All ekologisk mjölk som tas emot på mejeriet går åt på den egna marknaden. 

I det ekologiska sortimentet finns just nu tio produkter; Standard, mellan och lättmjölk i en liters förpackningar. Mellanmjölk i 1,5 L, filmjölk, yoghurt naturell, gräddfil, crème fraiche. De senaste eko produkterna i Gefleortens sortiment är ekologisk vispgrädde 0,5 dl. 

De ekologiska gårdarna sköter sina gårdar enligt Kravs regler och får minst ett kontrollbesök på gården varje år. De använder inga bekämpningsmedel eller konstgödsel. De har även krav på sig hur djuren ska skötas och utfodras. Kor som är bundna i bås måste rastas utomhus även vintertid. 


Mer att läsa om det finns på Kravs hemsida: www.krav.se 

På kartan nedan ser du var våra mjölkleverantörer finns. De blåa knapparna är leverantörer som levererar konventionell mjölk och de gröna knapparna är Krav leverantörer som levererar kravmjölk.

View Gefleortens mjölkleverantörer in a larger map