Välkommen till Nyväga Gård, Månkarbo! 

Sedan mars 2007 ägs Nyväga Gård i Månkarbo av Freerk Boersma och i oktober 2008 har jag, Janneke Brink, flyttat till Sverige och nu driver vi gården tillsammans.
 
Vilka är vi?

Jag, Janneke är född i Nijmegen som ligger i mitten av Holland. När jag blev 17 flyttade jag till Amsterdam och pluggade arbetsterapi. Jag jobbade i flera år som arbetsterapeut i en rehabiliteringsklinik och gjorde en magister i folkhälso- och vårdvetenskap. Under sommaren efter att jag avslutat forskningen, ville jag göra något roligt och bestämde mig för att jobba på en bondgård. En vän i Holland, som även är kompis till Freerk, skickade mig hit. Freerk såg det som en utmaning att lära mig, som alltid har bott mitt i stan, att mjölka och skrapa skit. Ganska snabbt blev jag förälskad i livet i Sverige, en bondgård och sist men inte minst, bonden!! 

Freerk är född på en gård i norra delen av Holland som heter Friesland. Friesland har ett annat språk som låter nästan mer likt svenska än holländska. Han tog över föräldrarnas mjölkgård tillsammans med sin bror men tyckte efter ett tag att det skulle vara roligare att ha en egen gård. Medans han studerade på Ultuna jobbade han på två olika gårdar och trivdes väldigt bra här i Sverige. I mars 2007 köpte han en gård som ligger 4 mil norr om Uppsala, Nyväga gård. Dit även jag nu har flyttat.

I juli 2010 föddes vår lilla dotter Hedda. Hon älskar att vara ute men börjar gråta när korna råmar. Vallhunden Bijke tillhör också vår lilla familj hon hämtar korna på sommaren och är hela dagen ute tillsammans med oss. 
 
Lite om våran gård

Gården har ungefär 120 kor, varav mer än hälften är SRB (svensk röd). Ungdjuren bor på en annan gård och kvigorna kommer tillbaka fyra veckor innan kalvningen. 
Vad händer varje dag på en mjölkgård? 

Dagen börjar 5.30 med mjölkning. Korna går över till mjölkstallet för att bli mjölkade. 20 kor kan mjölkas samtidigt i en 2x20 swingover från Westfalia. Efter mjölkning diskas och spolas allt rent. Under mjölkningen har en viss mängd mjölk separerats till nyfödda kalvarna. De första tre dagarna får kalvarna råmjölk, direkt från mamman eller via napphinkar. Sedan får de mjölk som är baserad på mjölkpulver. 
Efter årskiftet ska de få mjölk via en kalvamma. Det betyder att kalvarna får en transponder som är kopplad mot en dator. Datorn ser då om kalven som kommer in i kalvamman, kan få mjölk eller om den måste vänta lite längre. 

Mjölkkorna utfodras med färskt grovfoder 8 ggr/dag, spritt över dagen, med en rälshängd utfodringsvagn. Utöver det får alla mjölkkorna en viss mängd färdigt kraftfoder i speciella kraftfoderautomater. Mängden är bestämd och är beroende på hur mycket varje enskild ko mjölkar. T.ex. mjölkar en ko 30 lit/dag, får hon tillgång till 9 kg kraftfoder fördelat över hela dagen. Resten av dagen fylls av daglig tillsyn av djuren (utfodring, mocka/ströa halm, flytta djuren o.s.v.), markarbetet och underhåll av maskiner/byggnationer. Kvällsmjölkningen börjar 16.30, då blir korna mjölkade 2:a gången. Arbetsdagen är slut ungefär vid 19.30. 

Ni kommer nu att få följa vårt arbete här på Gefleortens blogg. Klicka här för att läsa om den senaste månaden på gården.