Mejeriprocessen

1  MJÖLKSILOS OCH LAGRINGSTANKAR
När mjölken anländer till mejeriet pumpas den från tankbilen till stora mjölksilors, dvs lagringstankar, innan den går in till mejeriet för vidare process.
 
2 LABORATORIUM
Mjölken har en fetthalt på 3,8-4,6 % när den kommer till mejeriet. På mejeriets laboratorium kontrollerar man att mjölken luktar och smakar gott och inte innehåller några dåliga bakterier.
 
3  SEPARATOR
Efter kontrollen separeras mjölken. Det innebär att mjölken snurrar runt i stora behållare, ungefär som en karusell. Med hjälp av centrifugalkraften och på grund av skillnader i densitet mellan mjölkfettet och skummjölken sker en uppdelning av mjölkens beståndsdelar. Den del av mjölken som tyngst slungas ut, skummjölken, medan grädden stannar kvar i mitten av separatorn. På så sätt separerar man skummjölk och grädde.
 
4  STANDARDISERING
Standardisering innebär att grädde och skummjölk återblandas till olika mjölksorter, så att de får rätt fetthalt. Varje mjölkprodukt har sin bestämda fetthalt; lättmjölk får 0,5 % fetthalt, mellanmjölk får 1,5 % fetthalt och mjölk får 3 % fetthalt.
 
5  VITAMINERING
Det fett som tas bort när man tillverkar lätt- och mellanmjölk är naturligt rikt på vitamin A och D. För att återge mjölk med låg fetthalt sitt vitamininnehåll berikas den mjölken med vitamin A och D.
 
6  HOMOGENISERING
Mjölken homogeniseras, vilket innebär att fettet finfördelas (slås sönder till mindre delar). Detta ger mjölken en jämnare konsistens och fylligare smak, det förhindrar också att grädde flyter upp till ytan och bildar ett gräddskikt.
 
7  PASTÖRISERING
All mjölk och grädde pastöriseras (värmebehandlas), man värmer då upp mjölken till +72 grader under 15 sekunder i en pastör (plattvärmeväxlare). Pastöriseringen avdödar bakterier och mjölkens hållbarhet ökar.
 
8  KYLNING
Efter pastöriseringen kyls mjölken ner till +2 till +4 grader.
 
9  FÖRPACKNING
Mjölken förpackas med hjälp av stora maskiner i förpackningshallen. Precis innan paketet stängs häller maskinen i mjölken. Under hela resan genom mejeriet har inte mjölken lämnat det slutna systemet någon gång, det innebär att inga bakterier eller andra främmande föremål har kunnat hamna i mjölken.

Laboratoriumet tar ut prover på förpackad produkt som förvaras enligt beskrivning på paketet fram till bäst-före-dag samt att de sker analys redan på förpackningsdag. Laboratoriumet kontrollerar lukt och smak samt att produkterna inte innehåller några bakterier.