Historia

 
 

Gefleortens Mejeriförening, ett av Sveriges äldsta mejeriföretag.

Föreningen bildades redan på våren 1933 av 17 små lokala mejerier och verksamheten startade den 1:a juli samma år.
Antalet mjölkproducenter var vid starten 1.951 för att sedan öka till drygt 5.000 under 50-talet. Invägningen ökade successivt efter starten 1933, och nådde den högsta nivån 1950 då 71,5 miljoner kilo mjölk producerades på föreningens mjölkgårdar.
80 år senare finns det bara c:a 100 mjölkgårdar kvar och produktion på dessa gårdar uppgår till drygt 40 miljoner kg.
 

Endast Gävlemejeriet återstår

Antalet mejerier har undan för undan minskat och idag finns bara mejeriet i Gävle kvar. Mejeriet är byggt i början av 50-talet, men är idag ett modernt mejeri trots sina 80 år. Många om och tillbyggnader har skett under åren och mejeriet är produktionstekniskt av mycket hög nivå. Ost, smör, mjölkpulver, messmör, färskostmassa och glass har tidigare tillverkats på föreningens mejerier, men nu återstår det bara färska mjölkbaserade produkter i sortimentet.
 

Framgångsrik verksamhet 

Gefleortens har vid många tillfällen medverkat i fusionsplaner med andra mejeriföreningar för att klara en ökad konkurrens på marknaden och säkra ekonomin för dess medlemmar. Vid ett tillfälle realiserades en fusion och 1:a oktober 1990 slogs de två mejeriföreningarna Gefleortens och Arla ihop.

Näringsfrihetsombudsmannen vägrade att godkänna fusionen och drev ärendet till Marknadsdomstolen som gick på NO:s linje och uppmanade de två parterna att frånträda fusionen. Så skedde också och 1:a januari 1992 återuppstod Gefleortens som en egen förening igen och då påbörjades arbetet med att profilera sig som det lokala mejeriet som sedan dess har varit ett framgångsrikt signum. 

Genom ett eget framgångsrikt produkt-utvecklingsarbete och en del samarbeten med andra mejeriföreningar inom produktion, har sortimentet kunna breddats och idag tillverkas över 50 artiklar vid mejeriet i Gävle. Produktion av detaljhandelskedjornas egna varumärken har startats upp under 2000-talet och ett samarbete med den lokala mejeriföreningen "Sju Gårdar" startade 2009 och avslutades 2013.