Daniel Olofsson, Kungsgården

Daniel Olofsson och hans bror Mikael driver MIDA Lantbruk tillsammans i Kungsgården.
– Jag ville bli bonde redan när jag var liten. Mor och far hade köttdjur, det är väl därifrån som intresset kom, berättar Daniel. Sedan 2012 driver vi den här gården med 50 mjölkkor och drygt 100 ungdjur.

Men MIDA är inte bara ett lantbruk. De arbetar även med fastighetsskötsel, har en verkstad och entreprenadmaskiner.
– För att driva lantbruk idag måste man nästan vara mer företagare än bonde. Vi tycker det är bra att ha flera ben att stå på. Det gäller att ha bra förutsättningar med bra arrenden på åkrar, bra folk som jobbar och bra hjälp av grannar. Sen får man inte vara rädd att ta hjälp och se till att ha bra rådgivare.
– Det är mycket jobb, absolut ingen idyll och det är svårt att planera sina dagar. Om mjölkroboten lägger av, till exempel, måste det problemet lösas på en gång.

Daniel tittar ändå framåt, inom något år behöver den nuvarande ladugården ersättas.
– Om det finns ekonomi i det så kommer vi troligen att satsa och bygga nytt. Men jag tycker att det borde gå att höja mjölkpriset lokalt, en liter mjölk skulle behöva kosta runt 15 kronor litern.


Namn: Daniel Olofsson
Ålder: 28 år
Familj: Sambo och två barn
Gård: MIDA Lantbruk, Kungsgården
Fritid: Fiskar med barnen
Alternativt yrke: Resande säljare