Pressmeddelande 3/8-2017Gävle 2017-08-03

Pressmeddelande från Gefleortens Mejeri:
 

Väntat besked om fördjupad utredning av Konkurrensverket.

Konkurrensverket har i dag beslutat att genomföra en fördjupad utredning
(”Särskild undersökning av företagskoncentration”) av samgåendet mellan
Gefleortens mejeriförening och Arla Foods. Det innebär att Konkurrens-verket har möjlighet att utreda det planerade samgåendet i upp till tre månader till innan ett beslut fattas om att affären mellan de två bondeägda mejeriföreningarna ska godkännas.


– Det var ett väntat besked som Konkurrensverket kom med i dag. Tidsfristen för den inledande
utredningen är enligt lagen satt till 25 arbetsdagar. Det var därför inte rimligt att tro att verket skulle
hinna göra en färdig konsekvensanalys på den korta tiden, säger Thomas Lundgren, ordförande på
Gefleortens mejeriförening i en kommentar och fortsätter:
– För oss är det viktigt att vi dels arbetar på som vanligt med den dagliga verksamheten, dels
fortsätter de interna förberedelserna för det planerade samgående med Arla Foods som vi är
övertygade om är det bästa alternativet på lång sikt för både våra medlemmar och mejeriet.

För ytterligare information kontakta:
Gefleortens ordförande Thomas Lundgren på telefon 070-375 11 79