Pressmeddelande: Gefleortens söker samarbetspartner

Gefleortens söker samarbetspartner för att kunna utvecklas vidare som stark aktör i mejeribranschen.

Lönsamheten i mejeribranschen har försämrats under de senaste åren. Anledningarna är bland annat snabba förändringar på marknaden med minskad efterfrågan på traditionella mjölk- och filprodukter och ökad efterfrågan på specialprodukter, samt ökad konkurrens från handelns egna varumärken. Styrelsen anser därför att Gefleortens Mejeri behöver en samarbetspartner för att säkra framtida utveckling. Därför har styrelsen tagit initiativ till en diskussion och beslutsprocess bland ägarna om Gefleortens framtid. 

Målsättningen med dessa diskussioner är att säkra ett bra avräkningspris för mjölken under många år framåt, och att mejeriet, varumärket Gefleortens och allt det står för finns kvar och utvecklas för framtiden, säger Thomas Lundgren, styrelsens ordförande.

Tidplanen är att ägarna under våren 2017 kommer att diskutera Gefleortens framtid med flera potentiella samarbetspartners. Gefleortens har anlitat Deloitte som finansiella rådgivare och Törngren Magnell som legala rådgivare för att bistå i processen.

 

Kontaktpersoner:

Thomas Lundgren, Ordförande, tfn 070-375 11 79

Magnus Lindberg, VD, tfn 026-65 05 10

Marina Andersson, rådgivare på Deloitte, tfn 070-080 21 39