Vår historiska kovändning

     

Nu höjer vi ersättningen till våra mjölkgårdar

Under en längre tid har ersättningen till gårdarna för den mjölk de levererar till mejeriet pressats ner av sjunkande världsmarknadspriser. Det beror i sin tur på ett överskott av mjölk, till en del orsakat av politiska beslut i vår omvärld.

Nu gör Gefleortens en historisk kovändning och höjer ersättningen till våra gårdar. Våra bönder behöver ha möjlighet att utveckla sina gårdar och bevara den prägel som de sätter på landskapet omkring oss. Men det kanske viktigaste är att vi utmanar ett system som haft många negativa konsekvenser.

I praktiken går det till så här: Vi höjer priset på den dryckesmjölk som vi säljer till matkedjorna, till exempel ICA, Coop och Axfood. Dryckesmjölken står för cirka hälften av vår totala försäljning av mejeriprodukter och drygt hälften av den sålda dryckesmjölken säljs via  matkedjornas butiker. Dryckesmjölken är alltså en av mejeriets viktigaste produkter, därför har prishöjningen stor betydelse, både ekonomiskt  och som en signal att vi vill förändra villkoren i mejeribranschen.

Övriga mejerier får mer än gärna hänga på vår utmaning och höja sina priser.
Ett hållbart jordbruk på alla plan kräver också en hållbar ekonomi.